Gimnazjum nr 2 im. papieża Jana Pawła II
w Tomaszowie Lubelskim

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 

1. Część humanistyczna

19 kwietnia 2017 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

2. Część matematyczno-przyrodnicza

20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

3. Język obcy nowożytny

21 kwietnia 2017 r. (piatek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00

  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 Dokładne informacje o organizacji egzaminów zawiera Organizacja egzaminu gimnazjalnego

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego: 16 czerwca 2017 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 23 czerwca 2017 r.

 

 

Facebook