SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 

1. Część humanistyczna

18 kwietnia 2018 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (60 minut)

  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 minut)

 

2. Część matematyczno-przyrodnicza

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (60 minut)

  • z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 minut)

 

3. Język obcy nowożytny

20 kwietnia 2018 r. (piatek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (60 minut)

  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (60 minut)

 Dokładne informacje o organizacji egzaminów zawiera Organizacja egzaminu gimnazjalnego

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego:

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 22 czerwca 2018 r.

 

 

Facebook