SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Samorząd Uczniowski

 

  W gimnazjum prężnie działa Samorząd Uczniowski. W roku szkolnym 2016/2017 przewodniczącą SU jest Natalia Paszt, zastępcą Anna Gęborys. Funkcję skarbnika pełni Anna Sujko, a sekretarza Aleksandra Wójcik. Ponadto członkiem zarządu jest Jakub Bzymek. Mamy w tym roku zdecydowanie babskie rządy!

 

Uczniowie pracują w następujących sekcjach:

 • informacyjnej
 • dekoracyjnej
 • porządkowej
 • kulturalno-rozrywkowej

Opiekunkami SU są panie: Iwona Kata i Urszula Kobiałka.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy gimnazjaliści. Co roku pod koniec września odbywają się wybory do zarządu. Kandydaci do zarządu przedstawiają w kampanii wyborczej swoje pomysły na nowy rok szkolny, a ich koleżanki
i koledzy w głosowaniu decydują, kto będzie rządził uczniami.

 

Zarząd SU zajmuje się wieloma sprawami:

 • reprezentuje interesy uczniów na forum gimnazjum,

 • dba, by codziennie losowany był „niepytany numerek”,

 • pamięta, że uczniowie lubią dyskoteki, więc organizuje je w miarę potrzeb,

 • dekoruje szkołę i aktualizuje wszelkie ogłoszenia,

 • prowadzi szkolne uroczystości,

 • pod koniec pierwszego semestru, po wystawieniu ocen, organizuje
  i prowadzi Dni Samorządu Uczniowskiego – zabawy i konkursy dla całej społeczności szkolnej.

 • we współpracy z p. pedagog przeprowadza liczne akcje charytatywne w szkole i na terenie miasta,
 • reprezentuje nasze gimnazjum w Młodzieżowej Radzie Miasta,
 • występuje na forum publicznym jako przedstawiciel szkoły.

Na pierwszym zdjęciu przewodnicząca SU, na kolejnych zarząd, który sfotografował się w poniedziałek 3 X 2016 r.

 

 

 

 

Facebook