Gimnazjum nr 2 im. papieża Jana Pawła II
w Tomaszowie Lubelskim

Pedagog i psycholog

  

  W naszym gimnazjum pracuje pedagog mgr Małgorzata Owsicka i psycholog mgr Aleksandra Biszczanik. Obie panie podejmują wśród uczniów działania o charakterze wspierającym, wychowawczym. Starają się pomagać gimnazjalistom w trudnych sytuacjach osobistych, prowadzą rozmowy z młodymi ludźmi i ich rodzicami, pomagają w podejmowaniu decyzji, wspierają w wysiłkach.

 

Zajmują się:

 • psychoedukacją,
 • działaniami profilaktycznymi, interwencyjnymi, mediacyjnymi,
 • diagnozą środowiska szkolnego uczniów,
 • profilaktyką (nikotynową, alkoholową, środków psychoaktywnych),
 • uczeniem tolerancji, asertywności, kreatywności,
 • integracją klas,
 • współpracą z instytucjami (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Świetlica Środowiskowa „Krokus”, MOPS, GOPS, PCPR, Sąd Rodzinny, Sanepid, RODK Zamość),
 • pomocą materialną, dożywianiem,
 • wolontariatem (Santa Galla, Dziewczynka z Zapałkami, Czajnia, WOŚP, Bank Żywności).

 

Jak skutecznie się uczyć?

 

  Jeśli będziesz przykładać się do nauki w szkole i w domu, wyrobisz sobie nawyk. Bywają dni, że czujesz się przeciążony, a odrabianie prac domowych ciągnie się bez końca. I wcale nie dzieje się tak tylko wtedy, gdy nauczyciele zadadzą wyjątkowo dużo zadań, to raczej kwestia twojej koncentracji, tego, jak szybko przyswajasz dany materiał.

  Sposób w jaki zapamiętujemy określone treści, na pewno nie jest bez znaczenia, dlatego trzeba poznać swoją pamięć i dowiedzieć się, która metoda przyswajania materiału jest dla niej najodpowiedniejsza. Obowiązuje zasada: im trudniejszy materiał, tym więcej zmysłów powinniśmy zaangażować w jego przyswajanie. A zatem należy go czytać, starać się go sobie wyobrazić i głośno powtarzać. Jeśli szczególnie dobrze zapamiętujesz rzeczy, na które patrzysz, wtedy w miarę łatwo zapamiętujesz słówka, zapisując je w kolumnie lub w jakimś wierszu. Spróbuj też wyobrazić sobie to, co powtarzasz. Jeśli najszybciej przyswajasz materiał, kiedy masz możliwość słuchania, nagraj go i odtwarzaj jak najczęściej. Możesz też czytać go na głos. Jeśli dużo gestykulujesz i uczysz się, kiedy jesteś w ruchu, możesz uczyć się, spacerując tam i z powrotem po pokoju.

  Można zacząć od najłatwiejszych rzeczy i przechodzić do trudniejszych lub poprzedzielać matematykę, geografię językiem polskim, angielskim itp. Dobrze jest też zapisać w kolumnach, co mamy zadane z poszczególnych przedmiotów i odhaczać po wykonaniu na swojej liście.

  Istnieje wiele sposobów poprawienia swojej koncentracji. Podstawą jest dobrze zorganizowane miejsce pracy. Biurko powinno być posprzątane, znajdować się na nim mają tylko rzeczy potrzebne do nauki. Aby uczyć się efektywnie, potrzebujesz stałego i dobrze oświetlonego miejsca do pracy. Należy zadbać, aby pokój był wywietrzony i cichy, choć są też tacy, którym nie przeszkadza, a wręcz pomaga muzyka, ale nie powinna być ani głośna, ani zbyt ostra. Nie możemy uczyć się, leżąc na kanapie. Należy ustalić godziny przeznaczone na naukę i starać się ich przestrzegać. Czas nauki nie powinien być długi, ale ważne, aby był dobrze zorganizowany. Rób sobie krótkie 5-10 minutowe przerwy po 15-20 minutach pracy. Podczas przerwy napij się soku, poćwicz trochę, wyjdź na chwilę na dwór. Przed zaplanowaną przerwą wyznacz sobie zadania i stopniowo je zwiększaj (np. liczbę stron do przeczytania, liczbę słówek do nauczenia), zanim pozwolisz sobie na odpoczynek. Za dobrze wykonaną pracę możesz się nagrodzić. Nagroda za osiągnięcia motywuje do pracy (np. filiżanka kakao, jakiś owoc).

  Ludzie lepiej zapamiętują to, czego nauczyli się na początku i na końcu jednostki lekcyjnej, również to co dało się ze sobą połączyć, skojarzyć i zawsze to, co jest niezwykłe, niecodzienne, co jakoś odbiega od normy. Lepsze zapamiętywanie nowego materiału w trakcie nauki to połowa zadania. Potrzebujesz go jeszcze utrwalić. Pamiętaj, że więcej zapamiętujesz kilka minut po zakończonej lekcji oraz przez pierwsze 24 godziny po niej. Czyli powtarzaj nowo zdobyte informacje od razu, po upływie godziny, dnia, jednego tygodnia i na klasówkę jesteś przygotowany rewelacyjnie!

  Jeśli masz problem z odrobieniem pracy domowej, szukaj pomocy. Pomoc polega na podpowiedzeniu jak poradzić sobie z problemem, a nie na rozwiązaniu go za ciebie. Zbyt często udzielana pomoc nie pozwala temu, komu się pomaga, stanąć o własnych siłach. Przyzwyczajenie do tego, że ktoś stale będzie pomagać, prowadzi do braku samodzielności.

 

Przygotowanie się do lekcji:

 1. Uważaj na lekcjach.
 2. Mózg to twój superkomputer. Ci, którzy przeszkadzają na lekcjach, przeszkadzają w dobrym korzystaniu przede wszystkim sobie ze swego mózgu oraz pozostałym uczniom z ich mózgów.
 3. Codziennie poucz się czegoś.
 4. Poucz się chociaż trochę z każdego przedmiotu, który miałeś tego dnia w szkole. Uczniowie, którzy przeglądają informacje, uczą się dwa razy lepiej niż z ci, którzy tego nie robią.
 5. Przykładaj się do uczenia.
 6. Ucz się, bo to czego się uczysz, może ci się kiedyś przydać.
 7. Ucz się skoncentrowany.
 8. Bez czytania nie ma uczenia się.
 9. Pij wodę podczas uczenia, ale nie napoje gazowane.
 10. Stosuj przerwy podczas uczenia się.

 

Facebook