SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

PATRON szkoły - jan paweł II

 

  Patronem Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim jest papież Jan Paweł II, wielki Polak i obywatel świata.
Codziennej pracy w szkole towarzyszą jego słowa kierowane do młodych ludzi.

 

 

          

 • „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest,
  nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.”

 • „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg
  pokoleń,
  by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.”

 •  „Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje „Westerplatte”.
  Jakiś wymiar zadań, który musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę,
  o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność,
  od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować.”

 

 

Patron w życiu naszego gimnazjum

 

  W roku szkolnym 2004/2005 uczniowie wybrali Jana Pawła II na patrona swej szkoły. Wspierani przez nauczycieli i dyrekcję placówki poznawali życie i działalność Karola Wojtyły. Siedemnastego października 2005 r. gimnazjum otrzymało imię papieża Polaka, co, jak pisała wówczas lokalna praca, stanowiło zaszczyt i wyzwanie zarazem.

Szkoła sprostała wyzwaniu, jakie przed nią postawiono. Przez kolejne lata społeczność szkolna aktywnie włączała się w liczne działania i uroczystości związane z osobą patrona.

Przed budynkiem gimnazjum zasadzony został dąb imienia papieża, by młodzi ludzie pamiętali, że kochał on przyrodę i doceniał jej piękno. 

 

 

  Uczniowie i nauczyciele od lat uczestniczą i programami artystycznymi uświetniają uroczystości poświecone Janowi Pawłowi II organizowane w naszym mieście. Co roku w październiku w Dniu Papieskim gimnazjaliści przygotowują oprawę mszy świętej i montaż słowno-muzyczny przybliżający sylwetkę i sztukę poetycką Karola Wojtyły, prezentowany lokalnej społeczności w kościele NSJ. Włączyli się w uroczystości związane najpierw z beatyfikacją, a później z kanonizacją wielkiego patrona. Pracowali w szkole i na forum miasta, by uczcić te historyczne wydarzenia. W przygotowywanych przedsięwzięciach nie brakowało też rodziców zaangażowanych w życie szkoły. Wspólnie braliśmy udział w podniosłych uroczystościach nawiedzenia kościoła NSJ przez relikwie świętego Jana Pawła II w czerwcu 2014 roku.

 

 

  Utalentowani gimnazjaliści biorą udział w konkursach organizowanych na całej Zamojszczyźnie przez szkoły noszące imię papieża Polaka.

Wiemy, że Karol Wojtyła lubił i uprawiał sporty, w tej dziedzinie stawiamy sobie wysoką poprzeczkę. Nasza szkoła zajmuje pierwsze miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w kategorii gimnazjów
w klasyfikacji wszech czasów.

 

Należymy do wspólnoty szkół imienia Jana Pawła II.
W 2013 r. zorganizowaliśmy jako gimnazjum spotkanie opłatkowe dla rodziny szkół papieskich z całej diecezji. Było to duże przedsięwzięcie logistyczne, które udało się dzięki zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i wsparciu władz miasta.

 

  W roku szkolnym 2015/2016 włączyliśmy się w zbiórkę pieniędzy na stypendium dla uzdolnionej młodzieży w ramach Dzieła Nowego Tysiąclecia. Grupa uczniów wzięła udział w XV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasną Górę.

  15 X 2015 r. obchodziliśmy dziesiątą rocznicę nadania imienia papieża Jana Pawła II. Z tej okazji ksiądz biskup Marian Rojek przewodniczył liturgii w kościele NSJ w Tomaszowie. Mszę św. odprawiono w intencji młodzieży gimnazjum. Po mszy społeczność szkoły i zaproszeni goście udali się do gimnazjum, gdzie uczniowie zaprezentowali akademię poświęconą życiu patrona, przygotowali okolicznościowe wystawy, a pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

 

 

  Karol Wojtyła był nie tylko wielkim papieżem, ale także intelektualistą, teologiem, filozofem. Dlatego czcimy go nie tylko pieśnią, wierszem czy modlitwą, ale również codzienną, solidną pracą i nauką. Od lat naszym priorytetem jest wysoki poziom nauczania. Wszyscy pracują na jak najwyższe wyniki egzaminów gimnazjalnych, bo one decydują o dalszych losach absolwentów. Wyniki te od wielu lat przekraczają średnią województwa i kraju. 

Naszą nauką oddajemy hołd patronowi. Pamiętamy jego publiczne wystąpienia, a za swoiste motto przyjmujemy słowa: „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.”

Facebook