SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dyrektor szkoły ustala następujące dni wolne od nauki: 

 

2 listopada 2017r.
30 kwietnia 2018r.

 EGZAMIN GIMNAZJALNY

18,19, 20 kwietnia 2018 r. ( wolne dla klas VII i II)

2, 4 maja 2018r.
1 czerwca 2018r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe 29 stycznia - 11 lutego 2018 r.
Koniec pierwszego półrocza 28 stycznia 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
Egzamin gimnazjalny 18, 19, 20 kwietnia 2018 r.
Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018 r.

 

Dokładny plan pracy, harmonogram uroczystości szkolnych, terminy klasyfikacji, organizację egzaminu gimnazjalnego oraz harmonogram spotkań z rodzicami zawiera:

Plan pracy Gimnazjum nr 2

 

Facebook