SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

 Gimnazjum wczoraj i dziś    

  

  Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim rozpoczęło działalność 1 IX 1999 roku. Pierwszym dyrektorem został Robert Puźniak. Od 1 IX 2007 roku przez pięć lat dyrektorem szkoły była Anna Piotrowska. Od 1 IX 2012 roku funkcję dyrektora pełni Agata Samek, wicedyrektorem jest Beata Żukowska.

         W 2002 r. placówka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”. Po roku rzetelnej pracy i wykonaniu wielu zadań nasze gimnazjum otrzymało zaszczytne miano szkoły z klasą.

W roku szkolnym 2004/2005 uczniowie wybrali Jana Pawła II na patrona swej szkoły. Siedemnastego października 2005 r. gimnazjum otrzymało imię papieża Polaka.

 

 

  Szkoła od początku troszczyła się zarówno o wysoki poziom nauczania jak i o wszechstronny rozwój uczniów.

Mirosław Piotrowski – nauczyciel historii – jako pierwszy w regionie prowadził koło historyczne metodą projektów, z własną stroną internetową. Koordynował współpracę ze szkołą w Kiwercach na Ukrainie.

Pod kierunkiem Małgorzaty Giski – nauczycielki muzyki – powstał w gimnazjum zespół wokalny Arkada, promujący uzdolnioną muzycznie młodzież.

Od lat działa koło plastyczne i fotograficzne pod opieką nauczycielki plastyki Anny Woś, która organizuje plenery, wyjazdy na wystawy, do galerii sztuki.

 

 

Największy istniejący na Lubelszczyźnie klub szachowy UKS Gim Dwójka działa przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy naszym gimnazjum. Podopieczni trenera Ryszarda Żądło rozgrywają szachowe pojedynki w   turniejach. Ich największym sukcesem było zdobycie złotego medalu w Drużynowych Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w szachach w 2014 roku.

Szkoła w ramach kształcenia kulturowego organizuje dla uczniów wyjazdy do teatrów w Lublinie, Rzeszowie i Warszawie. Polonistki Anna Wolczyk i Dorota Puźniak przygotowują co roku Powiatowy Konkurs Literacki dla gimnazjalistów.

Nauczyciele wychowania fizycznego organizują różnorodne zajęcia pozalekcyjne, wyjeżdżają z uczniami na zawody. Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim we współzawodnictwie sportowym zajmuje pierwsze miejsce na Lubelszczyźnie w klasyfikacji wszech czasów w kategorii gimnazja.

 

 

Od lat szkoła bierze udział w kolejnych edycjach ogólnopolskiego programu „Trzymaj formę”.

Uczniowie klas drugich realizują różnorodne projekty edukacyjne. W roku szkolnym 2015/2016 zdobyliśmy tytuł „Dobrze zaprojektowanej szkoły” – tworzącej sprzyjające warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów, metodą projektu kształcącej umiejętności kluczowe swoich uczniów.

Nasi gimnazjaliści chętnie angażują się w wolontariat. Uczą się wrażliwości na potrzeby innych ludzi.         

  Priorytetem szkoły są jak najwyższe wyniki nauczania i wszechstronny rozwój młodzieży. Co roku wyniki egzaminów gimnazjalnych są wyższe od średniej województwa i średniej kraju. Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, w zawodach sportowych i zajmują w nich czołowe lokaty. W Gimnazjum nr 2 młody człowiek może odkryć swoje mocne strony, rozwijać zainteresowania i talenty.

 

 

Historia budynku Gimnazjum

       Budynek, w którym mieści się Gimnazjum nr 2 jest nierozerwalnie związany z historią naszego narodu i miasta. Zbudowano go przed wybuchem I wojny światowej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Kościuszki, by służył oficerom rosyjskim jako obiekt mieszkalny. 

Po odzyskaniu niepodległości w roku szkolnym 1918/1919 przekazano go na cele oświatowe, stał się siedzibą gimnazjum. Uczniowie uczęszczający do szkoły aktywnie włączyli się w walkę podczas najazdu bolszewickiego na Polskę w 1920 r. Bardzo ważnym wydarzeniem była wizyta Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego w dniu 20 marca 1921 r. Zwiedził on budynek gimnazjum, wpisał się do księgi pamiątkowej, oglądał prace uczniów, a jedną z nich wybrał sobie na pamiątkę. Od 1929 r. w gmachu przy ul. Kościuszki mieściła się Szkoła Podstawowa nr 2.

  W czasie II wojny światowej budynek szkolny zajęło wojsko, następnie mieścił się w nim szpital wojskowy oraz kwaterowały oddziały szturmowe. W 1944 r. szkołę zajmowała policja niemiecka. Wraz z wyzwoleniem miasta budynek ponownie został przekazany tomaszowskiej oświacie.

      Przez cały okres istnienia szkoły borykała się ona z trudnościami lokalowymi i ciągle zwiększającą się liczbą uczniów. W 1983 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły, która została połączona łącznikiem z dawnym budynkiem. Przez wiele lat koncentrowano uwagę na nowej szkole.

      Rok 1999 przyniósł reformę oświatową. W jej wyniku w Tomaszowie powołane zostały dwa gimnazja. Dla Gimnazjum nr 2 przeznaczono tzw. „stary budynek” Szkoły Podstawowej nr 2. W pierwszym roku istnienia szkoły uczniowie gimnazjum zajmowali tylko pierwsze piętro, na parterze sale lekcyjne miała szkoła podstawowa. Na dyrektora gimnazjum powołany został Robert Puźniak. Naukę rozpoczęło 180 uczniów w 6 oddziałach klasowych. Grono pedagogiczne liczyło 18 nauczycieli, część była zatrudniona na pełny etat, część uzupełniała etaty w szkole podstawowej. Rok szkolny 2000/2001 przyniósł wiele zmian. Staraniem władz miejskich oraz dyrektora gimnazjum odnowiony został budynek szkoły. Wymieniono stolarkę okienną, odnowiono elewację budynku. Działania te spowodowały, że budynek Gimnazjum nr 2 stał się jednym z ładniejszych obiektów w naszym mieście.

      Poniżej można obejrzeć historyczne zdjęcia budynku, uczniów i pracowników gimnazjum z okresu przed II wojną światową.

  

   

Zamieszczone zdjęcia pochodzą z kroniki gimnazjum, która znajduje się w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lub.

 

 

Gmach Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego. Szkoła ta mieściła się w dawnym budynku koszar wojsk rosyjskich

 

Widok ogólny na budynek szkolny

 

 Zajęcia przysposobienia wojskowego, w których udział biorą uczniowie gimnazjum

 

Szkolenie strzeleckie w ramach zajęć przysposobienia wojskowego na placu przed budynkiem gimnazjum

 

Nauka walki na bagnety

 

Drużyna skautów

 

Komisja egzaminacyjna

 

Tablo abiturientów Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego (dla chłopców i dziewcząt) im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim z roku szkolnego 1924/25. Na rysunku gmach szkoły i wizerunek patrona - bohatera bitwy pod Racławicami

 

Tablo abiturientów

 

 

 Program akademii z okazji dziesięciolecia gimnazjum 1918-1928

 

Obchody dziesięciolecia powstania państwa polskiego w roku 1928. Gmach udekorowany portretami Józefa Piłsudskiego i prezydenta Ignacego Mościckiego

 

Uczniowie przed bramą powitalną

 

Napis „Niech żyje Józef Piłsudski”.
Marzec 1921 - wizyta Piłsudskiego albo imieniny Józefa 19 marca. Od końca lat dwudziestych uroczyście obchodzono imieniny Marszałka, było to święto państwowe w II Rzeczypospolitej

 

Grono pedagogiczne przed bramą gimnazjum

 

Grono pedagogiczne

 

Grono pedagogiczne gimnazjum (lata dwudzieste XX w.)

 

Uczniowie i nauczyciele przed kaplicą szkolną, która znajdowała się wewnątrz budynku

 

Grono pedagogiczne przed kaplicą szkolną

 

Pokój nauczycielski

 

Zajęcia sportowe (ćwiczenia cielesne) dziewcząt na boisku szkolnym

 

Zajęcia sportowe (ćwiczenia cielesne) dziewcząt na boisku szkolnym

 

Ćwiczenia, zajęcia strażackie

 

Ćwiczenia przeciwpożarowe

 

Wizytator szkolny z dyrektorem gimnazjum - lata dwudzieste XX

 

Facebook