SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Siedem powodów, dla których warto wybrać Gimnazjum nr 2 w tomaszowie lubelskim

 

1. Osiągane przez uczniów wyniki egzaminów gimnazjalnych co roku są wyższe od średniej województwa i kraju.

 

2. Młodzi ludzie mogą rozwijać różnorodne zainteresowania, odkrywać swoje mocne strony.

 

3. Jesteśmy szkołą, w której uczniowie czują się bezpiecznie, potwierdzają to zewnętrzne kontrole.

 

4. Uczniowie otoczeni są opieką psychologa i pedagoga.

 

5. W szkole pracują wykształceni, życzliwi młodzieży i jednocześnie wymagający nauczyciele.

 

6. W gimnazjum panuje przyjazna atmosfera, uczniowie znają się miedzy sobą.

 

7. E-dziennik umożliwia rodzicom bieżące kontrolowanie postępów dzieci w nauce i systematyczności w uczęszczaniu do szkoły.

Facebook