HARMONOGRAM BADANIA W SZKOLE

Szanowni Rodzice!

W dniach 18-25 marca 2014 roku w naszej szkole pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami. 

Zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety, zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę. Ankieta jest w pełni anonimowa, prosimy wypełnić ankietę w domu i przekazać osobiście lub przez dzieci następnego dnia wizytatorom w szkole.

Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 min. Wypływające z niej wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

Jeżeli chcielibyście Państwo osobiście spotkać się  z wizytatorami ds. ewaluacji to zapraszamy
 w dniu 25 marca 2014 roku o godz. 16.00.

 

 

Z wyrazami szacunku

Agata Samek

 

 Dodatkowych informacji udzielają wychowawcy lub sekretariat szkoły .

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło Nas

0084373
dziś
w tym miesiącu
Wszyscy
0
1348
84373